Chúc mừng bạn đã đăng ký tài khoản thành công.

Sau 1 phút nữa hệ thống sẽ gửi cho bạn 1 email với tiêu đề ” Thông Tin Đăng Nhập Của Bạn” từ Học Viện Pha Chế Vinbar. Vui lòng kiểm tra email để nhận thông tin đăng nhập.

Lưu ý: Email được gửi từ Học Viện Pha Chế Vinbar. Nếu bạn không thấy trong Hộp Thư Đến (Inbox) vui lòng kiểm tra trong mục Quảng Cáo (Promotion) hoặc thư có thể nằm trong mục Thư Rác (Spam)

Và bây giờ mình gửi đến bạn hướng dẫn chi tiết 5 bước để tạo mật khẩu và đăng nhập.

Chúc bạn truy cập thành công và ứng dụng hiệu quả. Vui lòng click vào nút “Xem Hướng Dẫn” bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết tạo mật khẩu.